Những điều du học sinh cần biết khi xuất nhập cảnh Mỹ trong mùa COVID - 19

Chuyên đề: Thông tin du học

Trong những ngày qua, các bạn đã nhận được nhiều câu hỏi của phụ huynh liên quan đến việc cho con về Việt Nam hay ở lại Mỹ, các học sinh cần lưu ý đến các vấn đề sau:

1. Yêu cầu chuyển ra khỏi Ký Túc xá dành cho các học sinh có gia đình, người thân hiện đang sinh sống tại Mỹ.

2.  Những sinh viên không có người thân có thể ở lại KTX. Nhà trường vẫn cung cấp thức ăn cho học sinh, nhưng lựa chọn sẽ giới hạn hơn và chủ yếu thông qua hình thức giao đồ ăn đến nơi ở.

3. Nhà trường vẫn không khuyến cáo học sinh đi về nước, do vậy việc về Việt Nam hay ở lai trường là quyết định của phụ huynh.

4. Các học sinh, cho dù về Việt Nam hay ở lại Mỹ, cần phải giữ liên lạc với các Advisor của mình để nhận được hỗ trợ khi cần thiết.

5. Các học sinh cần phải tham gia các khóa học online và làm bài tập đầy đủ để không ảnh hưởng đến tình trang visa của mình.

Sau đây là thông cáo chính thức từ Chính Phủ Mỹ về các vấn đề xuất nhập cảnh:

Tuyên bố về việc Công bố Tình trạng Khẩn cấp Toàn quốc liên quan đến Bùng phát Dịch bệnh Coronavirus Mới (COVID-19)

Ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2020

Vào tháng 12 năm 2019, một chủng coronavirus mới có tên là SARS-CoV-2 (“virus”) được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gây ra sự bùng phát của dịch bệnh coronavirus COVID-19 hiện đã lan rộng trên toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Health and Human Services - HHS) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, theo mục 319 của Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng (42 U.S.C. 247d), để đối phó với COVID-19. Tôi đã triển khai các hoạt động sâu rộng để kiểm soát sự lây lan của virus ở Hoa Kỳ, bao gồm việc đình chỉ nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã thực sự nhập cảnh trong vòng 14 ngày trước tại một số khu vực pháp quyền nơi đã bùng phát dịch COVID-19, bao gồm người đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Hồi giáo Iran và Khu vực Schengen của Châu Âu. Chính phủ Liên bang, cùng với chính quyền Tiểu bang và địa phương, đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chủ động để làm chậm sự lây lan của virus và chữa trị những người bị ảnh hưởng, bao gồm việc cách ly Liên bang đối với các cá nhân di tản đến từ nước ngoài, ban hành tuyên bố theo mục 319F-3 của Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng (42 U.S.C. 247d‑6d), và đưa ra các chính sách để đẩy nhanh việc mua thiết bị bảo vệ cá nhân và hợp lý hóa việc cung cấp những năng lực chẩn đoán mới cho các phòng thí nghiệm. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo dịch COVID-19 có thể được coi là một đại dịch, vì tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới và trên khắp Hoa Kỳ.

Sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng Quốc gia chúng ta có nguy cơ tạo sức ép lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe Quốc gia. Tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, 1.645 người từ 47 quốc gia đã bị nhiễm virus gây ra dịch COVID-19. Các bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước phải đánh giá tình hình chuẩn bị của họ và sẵn sàng tăng cường năng lực và sức chứa. Tuy nhiên, các biện pháp bổ sung là rất cần thiết để phòng và chống virus thành công ở Hoa Kỳ.

NGAY BÂY GIỜ, DO ĐÓ, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, được chính phủ trao quyền theo Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm các mục 201 và 301 của Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia (50 U.S.C 1601 et seq.) và phù hợp với mục 1135 của Đạo luật An sinh Xã hội (Social Security Act - SSA), đã sửa đổi (42 U.S.C 1320b-5), tại đây nhận thấy và tuyên bố dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ lập thành tình trạng khẩn cấp quốc gia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Căn cứ vào tuyên bố này, tôi chỉ đạo như sau:

Mục 1. Cơ quan Khẩn cấp. Bộ trưởng HHS có thể thực thi thẩm quyền theo mục 1135 của SSA để tạm thời hủy bỏ hoặc sửa đổi các yêu cầu nhất định của các chương trình Bảo hiểm Y tế cho Trẻ em Tiểu bang, Medicare, Medicaid, và của Quy tắc Bảo mật về Giải trình Bảo hiểm Y tế và Luật Trách nhiệm Giải trình trong suốt thời gian công khai tình trạng khẩn cấp về sức khỏe được công bố để đối phó với sự bùng phát COVID 19.

Mục 2. Chứng nhận và Thông báo. Khi thực hiện thẩm quyền này, Bộ trưởng HHS sẽ cung cấp chứng nhận và thông báo trước bằng văn bản cho Quốc hội theo yêu cầu của mục 1135(d) của SSA (42 U.S.C. 1320b-5(d)).

Mục 3. Quy định chung. (a) Không có điểm nào trong tuyên bố này được hiểu là làm giảm nhẹ hoặc ảnh hưởng đến:

(i) thẩm quyền được pháp luật cấp cho một bộ phận điều hành hoặc cơ quan, hoặc người đứng đầu cơ quan đó; hoặc

(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Tuyên bố này cần được thực thi phù hợp với luật pháp hiện hành và tùy thuộc vào thời hạn hiệu lực của các khoản ngân sách được phân bổ.

(c) Tuyên bố này không nhằm mục đích, và không tạo ra, bất kỳ quyền hạn hoặc lợi ích, thực tại hoặc thủ tục, có thể thi hành theo pháp luật hoặc tính công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các ban ngành, cơ quan, hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của họ, hoặc bất kỳ người nào khác.

TRONG SỰ CHỨNG KIẾN CÔNG KHAI, tôi ký tên dưới đây xác nhận văn bản này là hợp pháp, vào ngày mười ba này của tháng Ba, trong năm Công giáo hai ngàn hai mươi, và của nền Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thứ hai trăm bốn mươi tư.

DONALD J. TRUMP

Nguồn: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/