Ông Vũ Anh Tuấn

Ông Vũ Anh Tuấn

Ông Vũ Anh Tuấn tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành GIS. Với kinh nghiệm thành công trên 15 năm quản lý và điều hành đa lĩnh vực từ đầu tư, tài chính, bất động sản, xe hơi, công nghệ, điện tử đến các sự kiện tầm cỡ Quốc gia và Quốc tế, thậm chí trực tiếp tham gia trong lĩnh vực báo chí, truyền hình… Đặc biệt, trong ngành marketing, quảng cáo truyền thông cho các tập đoàn Đa quốc gia với cương vị là Giám đốc chiến lược, Truyền thông, Kinh doanh, Tiếp thị, ông đã góp phần thành công cho các thương hiệu Porsche, Toyota, Mitsubishi, Abbott, Coca-Cola, Ajinomoto, Panasonic, Toshiba, Sharp, Samsung, LG, MTV Exit, HSBC... tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Tham gia USIS Group, Ông Vũ Anh Tuấn đã phối hợp cùng đội ngũ để đem đến những kế hoạch, chiến lược, thương hiệu thành công cho USIS Group.